• Paard & Vastgoed

  • Landinrichtings project

  • Rentmeester

  • Grondaankoop

  • Advisering op maat

Advisering op maat

Rentmeesterskantoor Drie Zwaluwen biedt hierin uitkomst door 'advisering op maat' te bieden waardoor u zeker weet dat u op de juiste wijze wordt geadviseerd en op deskundige wijze wordt bijgestaan bij het nemen van beslissingen die voor u belangrijk zijn.

Rentmeesterkantoor

In een land als het onze, is het buitengebied een schaars goed geworden!
Het buitengebied van Nederland is daarom constant onderhevig aan, al dan niet van overheidswege opgelegde, veranderingen en processen.

Als grondeigenaar, en dan maakt het niet uit of u agrarier, burger of een (semi-) overheidsorgaan bent, krijgt u wellicht dagelijks te maken met zaken die meer aandacht van u eisen dan u lief is!

Hierbij kunt u denken aan:

  • een op hande zijnde onteigeningsprocedure;
  • een Landinrichtingsproject
  • het in gebruik geven van (agrarische) grond en/ of  natuurterrein;
  • het uitbreiden van uw bedrijf door grondaankoop of uitbreiding van uw bedrijfsgebouwen;
  • de overdracht van uw bedrijf binnen of buiten de familiesfeer;

Als het regent in september, heb je kerstmis in december!